ReadyPlanet.com
dot dot
http://www.muanglampangpolice.com/images/sub_1499322216/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B
แจ้งเบาะแส ร้องเรียน
เข้าสู่ระบบ e-cop
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
จังหวัดลำปาง
ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ตรางเดินรถโดยสาร
ยศตำรวจเป็นภาษาอังกฤษ
dot
dot
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ข่าวสารการประกวดราคา E-auction
ข่าวสารการ จัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน
ผลการปฏิบัติด้านป้องกันปราบปรามของ สภ.เมืองลำปาง
หน่วยราชการ/เบอร์โทรฯในจ.ลำปาง
หมู่บ้านในจังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบาย 4 ระยะ ของ ผบ.ตร.
dot
dot
ค้นหาฎีกาและคำสั่งศาลฎีกา
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การประกันตัวผู้ต้องหา
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมาติดต่อราชการ
dot
dot
สำนักงานคุ้มครองพยาน
ศูนย์ข้อมูลคนหาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สภาพอากาศ
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ
bulletรายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย
สมุดโทรศัพท์
สถานะผู้เข้าชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
bulletนามเรียกขานพร้อมเบอร์โทรศัพท์2562
โครงการครูข้างถนน article

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎจราจรให้แก่ผู้ขับขี่รถที่กระทำผิดกฎจราจร(ครูข้างถนน)

วัถตถุประสงค์   เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนผู้ขับขี่รถ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางเชิงบวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เป็นการเผยแพร่ความรู้กฎหมายจราจรให้แก่ประชาชน และเป็นการว่ากล่าวตักเตือนโดยไม่มีการเปรียบเทียบปรับสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีดำเนินการของโครงการ
      1.ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรต่อผู้ขับขี่รถ
      2.หากพบผู้ขับขี่กระทำผิดกฎจราจร ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะสอบถามความประสงค์ที่จะสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่ หากสมัครใจให้เข้าร่วมรับฟังข้อกฎหมายจราจรที่กระทำผิดและจะถูกว่ากล่าวตักเตือนและจดบันทึกชื่อสกุลที่อยู่และข้อหาการกระทำผิดไว้ในฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบการกระทำผิดซ้ำซ้อน หากพบว่ามีการกระทำผิดหลายครั้งติดต่อกันก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ให้ไปชำระค่าปรับตามกฎหมาย
      3. การบังคับใช้และดำเนินการทุกวันพฤหัสบดีที่2 และ 4 ของเดือน
      4.การว่ากล่าวตักเตือน มีวิธีการโดยการบรรยายข้อกฎหมาย ดูวีดีทัศน์ด้านการขับขี่ปลอดภัย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

 

 
โครงการต่างๆของสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

โครงการตำรวจรับใช้ชุมชน article
โครงการสร้างฝายแม้วเฉลิมพระเกียรติฯ article
โครงการจิตอาสาพาตำรวจเข้าวัด article
โครงการชวนน้องทำความดี article
โครงการปลูกต้นฉัตรบารมีถวายเม่ของแผ่นดิน article
โครงการโรงพักเคลื่อนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
  เลขที่ 97 ถนนจามเทวี   ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง     รหัสไปรษณีย์ 52100
เบอร์โทร   054-221600     แฟกซ์   054-227288
อีเมล : muanglampangpolice@gmail.com.<
เว็บไซต์ : www.muanglampangpolice.com