ReadyPlanet.com
dot dot
แจ้งเบาะแส ร้องเรียน
เข้าสู่ระบบ e-cop
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
จังหวัดลำปาง
ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ตรางเดินรถโดยสาร
ยศตำรวจเป็นภาษาอังกฤษ
dot
dot
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ข่าวสารการประกวดราคา E-auction
ข่าวสารการ จัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน
ผลการปฏิบัติด้านป้องกันปราบปรามของ สภ.เมืองลำปาง
หน่วยราชการ/เบอร์โทรฯในจ.ลำปาง
หมู่บ้านในจังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบาย 4 ระยะ ของ ผบ.ตร.
dot
dot
ค้นหาฎีกาและคำสั่งศาลฎีกา
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การประกันตัวผู้ต้องหา
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมาติดต่อราชการ
dot
dot
สำนักงานคุ้มครองพยาน
ศูนย์ข้อมูลคนหาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สภาพอากาศ
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ
สมุดโทรศัพท์
สถานะผู้เข้าชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
นโยบาย 4 ระยะ ของ ผบ.ตร.

นโยบาย  4  ระยะ ของ ผบ.ตร. ประกอบด้วย

1. นโยบายเฉพาะหน้า  ที่ต้องการให้เกิดผลทันทีและต่อเนื่อง ได้แก่ การปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และข้าราชการทุกนายที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนต้องปฏิบัติเสมือนญาติของตนเอง เลิกพฤติกรรมข่มขู่รีดไถ โดยจะให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละพื้นที่สุ่มตรวจ  หากพบนายตำรวจรายใดมีพฤติกรรมข่มขู่รีดไถประชาชน จะถูกดำเนินการทั้งอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาด

2. นโยบายระยะเร่งด่วน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ช่วงเวลา "ปัดกวาดบ้าน ร่วมใจพัฒนา" เพื่อปรับปรุงพัฒนาสถานีตำรวจให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง  จัดกิจกรรม  "จิตอาสา"  ทำประโยชน์เพื่อสังคมและสร้างความสามัคคีกลมเกลียวของข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น

3. นโยบายสำคัญ  ภายในระยะเวลา  1  ปี  เพื่อเสริมสร้างให้ ตร.สามารถควบคุมปัญหาอาชญากรรมได้  สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเอง

4. นโยบาย 1 - 3 ปี ตร.ต้องเดินหน้าอย่างมีทิศทาง คือตำรวจต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
  เลขที่ 97 ถนนจามเทวี   ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง     รหัสไปรษณีย์ 52100
เบอร์โทร   054-221600     แฟกซ์   054-227288
อีเมล : muanglampangpolice@gmail.com.<
เว็บไซต์ : www.muanglampangpolice.com