ReadyPlanet.com
dot dot
แจ้งเบาะแส ร้องเรียน
เข้าสู่ระบบ e-cop
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
จังหวัดลำปาง
ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ตรางเดินรถโดยสาร
ยศตำรวจเป็นภาษาอังกฤษ
dot
dot
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ข่าวสารการประกวดราคา E-auction
ข่าวสารการ จัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน
ผลการปฏิบัติด้านป้องกันปราบปรามของ สภ.เมืองลำปาง
หน่วยราชการ/เบอร์โทรฯในจ.ลำปาง
หมู่บ้านในจังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบาย 4 ระยะ ของ ผบ.ตร.
dot
dot
ค้นหาฎีกาและคำสั่งศาลฎีกา
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การประกันตัวผู้ต้องหา
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมาติดต่อราชการ
dot
dot
สำนักงานคุ้มครองพยาน
ศูนย์ข้อมูลคนหาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สภาพอากาศ
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ
สมุดโทรศัพท์
สถานะผู้เข้าชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง article

 

03.1 รัฐธรรมนูญ 2560 

 

03.2 ประมวลกฎหมาย

                    

          

03.3 พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา

                    

 

 

03.4 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

 
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ article
จิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุง ภูมิทัศน์ บริเวณจุดตรวจพิชัย article
จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันจักรี article
จิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ article
จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รณรงค์ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน article
จิตอาสาพัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดทรายใต้ article
018 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา article
017 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี article
O28 แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ article
025 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต article
O27 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม article
O22 เรื่องร้องเรียนการทุจริต article
021 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล article
011 ข้อมูผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ article
O10 E-Service article
O9 คู่มือการให้การบริการประชาชน article
O8 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ article
07 แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี article
O2 อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบนโยบายผู้บังคับบัญชาการ article
O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง เเละข้อมูลผู้บริหาร articleสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
  เลขที่ 97 ถนนจามเทวี   ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง     รหัสไปรษณีย์ 52100
เบอร์โทร   054-221600     แฟกซ์   054-227288
อีเมล : muanglampangpolice@gmail.com.<
เว็บไซต์ : www.muanglampangpolice.com